Středisko Komunikací

Zajišťuje veškeré práce týkající se výstavby, rekonstrukce a oprav komunikací, mostů, ploch a chodníků.

Výstavba a rekonstrukce

 • komunikace 
 • mosty
 • chodníky
 • odstavné plochy
 • vodovody a kanalizace
 • opěrné a ohradní zdi

Drobné stavební práce

 • oprava překopů vozovek
 • řezání krytů vozovek
 • frézování vozovek
 • zemní výkopové práce
 • dláždění ploch
 • hutnící zkoušky 

Dále provádíme zimní údržbu komunikací, sečení travních porostů a nákladní vnitrostátní dopravu