Reference

Stavby realizované naší firmou

 • Oplocení dálnice D3 „Tábor – Veselí nad Lužnicí“
 • Výstavba bezbariérového chodníku v obci Boršov nad Vltavou
 • Komunikace a zpevněné plochy supermarketu KAUFLAND v Českých Budějovicích
 • Výstavba chodníků a parkovacích ploch v ulici Větrná v Českých Budějovicích
 • Oprava lávky pro pěší sil.I/3 v Sezimově Ústí
 • Rekonstrukce zpevněných ploch areálu JČE v Týně nad Vlt.
 • Rekonstrukce zpevněných ploch areálu JČE v Českých Budějovicích
 • Oprava odvodnění státní komunikace I/3 Hubenov – Skoronice
 • Oprava ČOV Soběslav
 • Oprava dvora VaK Jižní Čechy v Českém Krumlově
 • Oprava komunikace a zhotovení předmostí pro most přes Malši v Římově
 • Rekonstrukce mostu v Pořežanech
 • Rozšíření kanalizační sítě „sběrače B“ v Jindřichově Hradci
 • Kanalizační přípojka do areálu JČE v Křížíkově ulici v Českých Budějovicích
 • Výstavba chodníku v Římově
 • Oprava komunikací pro pokládku vodovodních a kanalizačních řadů pro Vak Jižní Čechy
 • Oprava komunikací pro pokládku vodovodních a kanalizačních řadů pro JVS Jižní Čechy
 • Oprava mostu přes řeku Lužnici – Černíšovice
 • Zpevněné plochy a chodníky u supermarketu GLOBUS v Českých Budějovicích
 • ZTV Včelná – komunikace
 • Rekonstrukce chodníku v Táboře
 • Oprava komunikací v Soběslavi
 • Oprava mostků na silnici I/4 Strunkovice, Hoštice, Plechovice
 • ZTV Zahájí – komunikace
 • Rekonstrukce ploch Raab Karcher
 • Výstavba parkoviště – Včelná
 • Oprava komunikací v Římově
 • Rekonstrukce opěrné zdi v Soběslavi u komunikace I/3
 • Rekonstrukce mostků – Studená
 • Oprava městských komunikací v Jistebnici
 • Zpevněné plochy f.STYLMAX – Boršov nad Vltavou
 • Oprava kamenného mostu Kozský potok
 • Cyklostezka Římov
 • Rekonstrukce chodníků – Hlavatce
 • Oprava sil.propustů a odvodnění na sil.I/4 Vimperk – Sudslavice
 • Oprava mostu a opěrné zdi na sil.I/4 Horní Vltavice – Kubova Huť
 • Zřízení svodidel sil.I/24 Třeboň, I/19 Lejčkov, sil.I/3 Soběslav – klenovice
 • Odvodnění komunikace III/1545 Svatá Trojice
 • Rekonstrukce Tovární ul. Český Krumlov – chodníky
 • Oprava opěrné zdi sil.I/4 Nemětice – Vracov
 • Odvodnění přeložky I/39 Hořice – Černá v Pošumaví
 • Zpevněné plochy a komunikace ZŠ O. Nedbala České Budějovice
 • Rekonstrukce MK Včelná – ul. U Čtyř chalup, ul. Na Vyhlídce
 • Výstavba parkoviště Lékařského domu v Rožnově
 • Zimní údržba MK České Budějovice, Včelná
 • Výstavba chodníku Horní P/laná – náměstí
 • Oprava komunikace České Budějovice – Šípková ulice
 • Oprava komunikace Soběslav – Lužnická ul.
 • Oprava komunikace II/160 Český Krumlov – Větřní
 • Oprava propustů a odvodnění sil.I/4 Kubova Huť – Korkusova Huť
 • ZTV Kodetka – chodníky
 • Cyklistická stezka Planá nad Lužnicí
 • Oprava svodidel sil.I/4 Čimelice
 • Oprava komunikací a ploch Český Krumlov
 • Oprava manipulační plochy ZD Třebonín
 • Odvodnění komunikace I/3 Bukovec
 • Oprava mostů sil.I/3
 • Stavební ůdržba mostů na sil. I,tříd v Jihočeském kraji
 • Oprava místních komunikací Hatín
 • Oprava místních komunikací Boršov nad Vltavou
 • Oprava místních komunikací Horní Planá
 • Rekonstrukce chodníků a komunikací tř.5.května, gen. Sokolovského, Včelná
 • Zabezpečení přechodu pro chodce, Pražská ulice České Budějovice
 • Oprava komunikace I/3 v prostoru bývalé celnice Dolní Dvořiště
 • Zřízení svodidel na sil.I/24 Třeboň
 • Oprava sjezdů, Husova ulice České Budějovice
 • ZTV Boršov nad Vltavou